Dlaczego warto inwestować w Polsce?

Polska była pierwszym krajem w Europie Środkowej i Wschodniej, który rozpoczął proces przejścia z gospodarki planowej do systemu rynkowego. Transformacja, rozpoczęła się w niezwykle trudnej sytuacji, charakteryzującej się wysoką inflacją, niedoborem towarów konsumpcyjnych i wysoką koncentracją produkcji.

Dziś, po trudnych przejściach, Polska ciągle się rozwija, zwiększając swój potencjał na rynku oraz zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorców. Z nieustannego napływu pieniędzy z zagranicznego kapitału i znaczącego wzrostu liczby firm, Polska nigdy nie przestanie oferować potencjalnym inwestorom atrakcyjnych możliwości rozwoju.

Rzeczywiście, wśród krajów, które 1 maja 2004 wstąpiły do Unii Europejskiej, Polska może się poszczycić największą populacja liczącą ponad 38 mln mieszkańców. Niskie koszty prowadzenia działalności oraz utrzymania w porównaniu z innymi krajami europejskimi, a także łatwy dostęp do wykwalifikowanych pracowników, to tylko niektóre czynniki, które sprawiają, że rynek polski jest bardzo atrakcyjny i konkurencyjny.

Działania rządu również potwierdzają atrakcyjność polskiego rynku poprzez liczne reformy prawne i podatkowe, które mają na celu stworzyć jeszcze bardziej sprzyjające warunki dla inwestorów we wszystkich sektorach. Ponadto, dzięki strategicznemu położeniu geograficznemu, Polska pozwala firmom międzynarodowych na utrzymanie stosunków handlowych między Wschodem a Zachodem, otwierając drzwi do potencjalnych konsumentów w tych regionach.