Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nowa ustawa o wolności handlu została zatwierdzona 02 lipca 2004 i weszła w życie w dniu 21 sierpnia tego roku. Normy, określone w niniejszym akcie prawnym stwarzają korzystniejsze warunki dla inwestycji – usunięcie przeszkód i barier, z którymi dotychczas spotykali się przedsiębiorcy w naszym kraju. Obecne przepisy dają znacznie większe korzyści zarówno ludziom próbującym założyć działalność jak i firmom działającym na polskim rynku od dłuższego czasu. Wśród zmian w ramach nowego prawa o wolności handlu warto zwrócić uwagę na:

 • Zmniejszenie biurokracji w trakcie otwierania działalności gospodarczej,
 • Zezwolenie na otwieranie i zamykanie działalności gospodarczej wydawane jest tylko na konkretnych dokumentach, wymaganych przez prawo,
 • Organy administracji państwowej są zobowiązane do budowy środowiska sprzyjającego inwestycjom oraz współpracy ze stowarzyszeniami pracodawców i pracowników, jak również ze związkami zawodowymi i radami,
 • Zmniejszenie liczby czynności związanych z pozwoleniami lub specjalnymi zezwoleniami. Zdarzało się tak, że przedłużał się okres ważności koncesji od 2 do 5 lat,
 • Wprowadzenie jednego numeru identyfikacji przedsiębiorców (NIP),
 • Ograniczenie formalności związanych z audytem przedsiębiorstw,
 • Skuteczniejszą ochronę interesów przedsiębiorców.

Ustawa o wolności handlu jest najważniejszym instrumentem prawnym przy otwarciu, prowadzeniu i zamknięciu działalności.

Inne instrumenty prawne w tej dziedzinie:

 • Ustawy o finansowe wsparcie inwestycji,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Prawo budowlane,
 • Klasyfikacja pracy.

Zgodnie z polskim prawem, obywatele państw członkowskich UE i EFTA oraz mieszkańcy pochodzący spoza UE (którzy otrzymali pozwolenie na pobyt w Polsce) prowadzą działalność na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.

Zgodnie z prawem polskim, firma może mieć różne formy:

 • wpis do rejestru działalności gospodarczej,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka partnerska,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Inne osoby obcego pochodzenia mają prawo do rozpoczęcia działalności gospodarczej tylko w formie:

 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej.

Wszyscy inwestorzy zagraniczni mają prawo do otwarcia oddziałów w Polsce, mających swoje siedziby za granicą.