Od lat dziewięćdziesiątych, system podatkowy w Polsce jest stopniowo reformowany. Włączenie Polski do Unii Europejskiej wymusiło wprowadzenie zmian przez ciała ustawodawcze. Zmiany w przepisach podatkowych mają na celu dostosowanie polskiego prawa do Europejskiego, co pozwolą na wzrost liczby inwestycji zagranicznych w Polsce.

Polski system podatkowy rozróżnia 12 rodzajów podatków. Głównymi podatkami od działalności gospodarczej są:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – stawka 19%,
  • Podatek od dochodów osobistych (PIT) – 18%, 32%
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5%, 1% i 2%,
  • Podatek od nieruchomości,
  • Podatek od transportu,
  • Podatek od wartości dodanej (VAT) – 0%, 4%, 8%, 23%
  • Podatek akcyzowy.