W celu zapewnienia skutecznego prowadzenia działalności, Mc Stone oferuje badanie rynku lub sektora finansowego składającego się z:

  • zbierania i analizy informacji o rynku;
  • zbierania i analizy danych na temat konkurencji, jej strategii i polityki finansowej;
  • zbierania informacji na temat kwestii prawnych, w przypadku krajów poza Unią Europejską w sprawie procedur celnych;
  • identyfikacji potencjalnych klientów i kanałów dystrybucji;
  • zbierania informacji na temat możliwości finansowania;
  • zbioru informacji wymaganych przez klienta z obszaru, na którym działa jego firma.