Obok kontroli administracyjnej, podatkowej i prawnej Mc Stone oferuje swoją pomoc w ramach przeglądu wewnętrznego funkcjonowania firmy. Usługa obejmuje doradztwo w zakresie zgodności korporacyjnych, zarówno między partnerami biznesowymi, jak i firmą a społeczeństwem.

Mc Stone w razie potrzeby opracuje indywidualny plan reorganizacji, który ma na celu poprawić efektywność rozwoju podjętego w Polsce. Na życzenie klientów dokonujemy również regularnych kontroli dzięki czemu będziemy w stanie pomóc np. w organizacji pracy w firmie, przygotowaniu budżetu itp.