Usługi i doradztwo księgowe

Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w różnych sektorach przemysłu i handlu. W skład usług księgowych wchodzą: standardowe prowadzenie ksiąg, budżet, obliczanie salda z zeszłego miesiąca, aktualny stan zadłużenia oraz obliczanie kwoty należnej. Znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości pozwala naszym księgowym na łatwą współpracę z zagranicznymi partnerami zaangażowanymi w polskich firmach. Nasi księgowi pomogą ci zorganizować biuro rachunkowe, określić plan kont oraz rozwiązać wszelkie problemy. 

Obliczanie płac i zarządzanie kadrami

Firma Mc Stone oferuję system usprawniający procedury związane z wypłacaniem wynagrodzeń. Wiele przedsiębiorstw zaniedbuje dokumentację pracowników przez co występują problemy z ubezpieczeniem społecznym, kontrolą wydatków oraz bezpieczeństwem firmy. Powierzenie tego właściwym specjalistom, choćby i na krótki okres może usprawnić działalność przedsiębiorstwa.